Funkcje laboratoriów komputerowych zmieniły się na przestrzeni lat z ogólnych instrukcji komputerowych na laboratoria technologiczne z intensywnym oprogramowaniem specyficznym dla danego programu. Podczas gdy kiedyś zajęcia w laboratoriach komputerowych były prowadzone w celu nauczenia studentów podstawowych zadań obliczeniowych, takich jak przetwarzanie słów i danych, obecnie laboratoria komputerowe są wykorzystywane przez studentów do pracy z oprogramowaniem specyficznym dla danego programu do zastosowań technologicznych. Niektóre z tych programów obejmują animacje, projektowanie graficzne, programowanie, projektowanie architektoniczne i projektowanie przemysłowe. Lista dostępnych programów i ich zakres funkcji również znacznie się powiększył w ciągu ostatnich kilku lat, a laboratoria komputerowe są obecnie często używane przez studentów do ich potężnego i kosztownego oprogramowania specyficznego dla programu. Ze względu na zwiększoną różnorodność funkcji, laboratoria komputerowe w szkołach nie mogą być już nazywane zwykłymi laboratoriami komputerowymi. Laboratoria komputerowe mogą używać nowych tytułów do opisania konkretnych funkcji każdego z nich, takich jak laboratorium grafiki lub animacji, ponieważ różne laboratoria są ukierunkowane na osiąganie konkretnych celów. Pracownie komputerowe to pomieszczenia, w których znajduje się wiele komputerów fizycznych, które są dostępne dla różnych lub określonych zastosowań i często mają inny sprzęt, taki jak drukarki, które mogą być potrzebne użytkownikom. Laboratoria komputerowe są bardziej zbliżone do sal lekcyjnych, jeśli chodzi o sposób ich rozmieszczenia, ale mogą, ale nie muszą być niezależne od żadnych rzeczywistych zajęć, co oznacza, że zajęcia nie muszą odbywać się w laboratorium komputerowym. Konstrukcja pracowni komputerowej jest kluczową cechą tego typu laboratoriów. Cztery popularne projekty to rzędy, obwody, układy tyłem do siebie i układy w kształcie litery "u". Rzędy składają się z komputerów umieszczonych w rzędzie, w którym wszyscy uczniowie są zwróceni do przodu sali, podczas gdy układ obwodowy wyznacza ścianę laboratorium ze stanowiskami pracy. W układzie obwodowym często na środku sali umieszczane są stoliki na miejsce spotkań grupowych. Dwa inne popularne projekty to stanowiska pracy typu back-to-back oraz projekt w kształcie litery "U". Jedną z zalet układu back-to-back jest to, że stacje te są wyposażone w panele centralne, dostęp do zasilania i zarządzanie kablami, dzięki czemu są to konstrukcje efektywne kosztowo. Układ w kształcie litery U może zmaksymalizować przestrzeń w pomieszczeniu. Firma Interior Concepts ma za sobą ponad dwadzieścia lat doświadczeń w projektowaniu stacji roboczych oszczędzających miejsce, które płynnie integrują technologię dla największej liczby studentów. Działy IT doceniają również system zarządzania okablowaniem Chase™ z uwagi na jego zdolność do upraszczania połączeń sprzętu oraz ukrywania przewodów i kabli. Jeśli projektujesz laboratorium komputerowe i potrzebujesz odpowiednich mebli do laboratorium komputerowego, skontaktuj się z Interior Concepts, aby uzyskać bezpłatną, niezobowiązującą wycenę.